Kategori Dünya Hayatı Kategori

Ek Soru Soru

Dünya Hayatına Bakış Açısı

Dünya hayatını mutlu geçirmesi için insanın bakış açısı ne olmalıdır?

Cevap Cevap

Dünya hayatını mutlu geçirmenin yolu şu dünyada her bir insan kendisini bir misafir kabul etmeli. Vazifeli bir asker gibi kendini görmeli. Dünyanın ahiret için bir eğitim yeri olduğunu düşünmeli. Dünyanın sahibi olan Allah’ın emirlerine göre yaşamalı. Ev sahibinin işine karışmamalı. (Bkz. Sözler, İlk 8 Söz)