Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Dini Musibet

2. Lemada geçen "dine gelen musibet" nedir? 

Cevap Cevap

Dini musibetler iki kısma ayrılabilir.

1. Bir kimsenin küfre, dalalete, fıska, isyana düşmesi dini bir musibettir.

2. Vatanın düşman tarafından istila edilmesi, mala, cana namusa ve dine musallat olması gibi haller de dini bir musibettir. 

Dini musibetten dolayı şükredilmez. Allah'a sığınılır.

Ayrıca bakınız.

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/dini-hastaliklar

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/dini-fitneler