Ek Soru Soru

Cüz - Cüz'i, Küll - Külli

Küll ile külli ve cüz ile cüz'i kelimelerinin manalarını izah edebilir miniz?

Cevap Cevap

Bu kelimelerin izahları için bakınız:

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder