Kategori Şeytanlar ve Cinler Kategori

Ek Soru Soru

Cinlerden Peygamber

Cinler de insanlar gibi imtihan olduklarına göre onlardan da peygamber gelmiş midir?

Cevap Cevap

Kur’an’da En’an suresi 130. ayetinde, “(Mahşer günü) Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve sizi bu gününüzle karşılaşmaktan korkutan peygamberler gelmedi mi? (denilecek. Onlar da) kendi aleyhimize şahitlik ederiz (ki geldi.) diyecekler” buyrularak açıkça cinlere de peygamber geldiği anlatılmaktadır. Fakat Hz. Muhammed (sav) Hâtemül Enbiya, bütün peygamberlerin en sonuncusu ve Resulüs Sakaleyn, insanların ve cinlerin peygamberi olduğu için ondan sonra cinlere de peygamber gelmemiştir. (Bkz. Şualar, 13. Şua)