Kategori Cennet Kategori İbadet Kategori

Ek Soru Soru

Cennet'e İbadetlerle Girilmez

Cennet, yaptığımız ibadetlerin bir karşılığı olarak mı verilir?

Cevap Cevap

Yaptığımız ibadetler sonradan bize verilecek olan mükâfatlar için değil, bilakis Allah’ın bize peşinen verdiği var olmak, insan olmak, müslüman olmak, sağlıklı olmak gibi sayamayacağımız kadar çok nimetlerin şükrü olarak yapılır. Cennete girmemiz, ancak Allah’ın ihsanı ve lütfuyla olabilir. Yoksa yarım yamalak yaptığımız ibadetler sadece göz nimeti gibi bir tek nimetin şükrünü ödeyemez. (Bkz. Sözler, 24. Söz)