Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Camidatta Hayat

Cansız varlıklar taş, toprak da hayat var mıdır? Ya da hayatın olmadığı bir varlık var mıdır?

Cevap Cevap

Camidatta hayat vardır denilmemiş ve cansızlardan olarak sınıflandırılmıştır. Fakat Davud (a.s) ile dağların lerzeye gelmesi, Peygamberimize köşe taşlarının selam vermesi, Çakıl taşlarının elinde zikir etmesi, Ayette geçen dağların, göklerin ve yerin emaneti yüklenmekten çekinmesi gibi bazı hakikatlerden de tamamen hayatsız olmadıkları anlaşılmaktadır. Demek küsürat nevinden bir hayat olmakla birlikte tamamen kendini göstermediği için cemadattan sayılıyorlar. Cemadatın manası donuk şeyler demektir. 

Hem cennette her şey hayattardır. Buna binaen de burada tam inkişaf etmeyen hayatlar orada inkişaf ederek hayy olacaklardır.