Kategori İbadet Kategori Sosyal Meseleler Kategori Mezhebler Kategori

Ek Soru Soru

Cami-Cem Evi Projesi

Cami-Cemevi projesi hakkındaki görüşünüz nedir? Sizce cami ile cemevinin yanyana olmasının bir sakıncası var mı?

Cevap Cevap

İslamda ibadethane olarak camiiler ve mescidler vardır. Bütün dünyada Aleviler de dahil bütün müslümanlar bu yerlerde ibadet ederler. Cemevleri eğer camiinin bir alternatifi gibi düşünülüyorsa bu İslama münasip değildir. Camii ile yanyana yapılması birçok yanlış anlamalara müsaittir. 

Bunun yanında tasavvuf ve tarikatların kendilerine ait dergah ve tekke gibi yerleri vardır. Cemevleri de bu tarz dergahlar ve tekkeler gibi görülebilir. Fakat ayrıca yapılması daha uygundur.