Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Burhan-ı İnni ile Burhan-ı Limmi

Bürhan-ı inni ile bürhan-ı limmi ne demektir?

Cevap Cevap

Eserden yola çıkarak o eserin müsserine (failine, asıl sebeb) ulaşmak demek olan bir akıl yürütme metodudur.(Tüme varım)  Bir resmin ressamını, bir yapının mimarını göstermesi gibi... Dumanın ateşe olan delil olması gibi ki, duman görüldüğü vakit orada ateş olduğu ortaya çıkar. Zira ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu şekilde eserden müessire yapılan istidlale "bürhan-ı inni" denilir.

 

Müessirden (failden, asıl sebebten) esere götüren delildir. (Tümden gelim) Ateşin dumana delil olması gibi. Zira ateş olunca dumanın çıkması beklenir. Birşeyi sepepleriyle ispat eden kıyasa da denmektedir. Müessirden esere yapılan istidlale "bürhan-ı limmî" denilir.