Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

"Biz dahi ona başlarız" cümlesi

 Birinci sözde geçen "Biz dahi ona başlarız." cümlesini izah eder misiniz.?

Cevap Cevap

''Biz dahi ona başlarız'' ifadesi ile Hazreti Üstad "Bismillah" kelamının kendisine atıf yapmaktadır. Şöyleki her hayırlı işin başı olan Bismallah nedir, ne demektir, neyi ifade eder. Madem her hayrın başı bismillahtır. Hayır kapıları bu kelam ile açılır. Biz de "Bismillah" anahtarını açıklamakla, sırlarını beyan etmekle başlarız demektir. "Onunla" deseydi  Bismillah diyerek birinci söze başmak demek olurdu. hem herhangibi bir risaleye başlarız anlamını da ifade ederdi. Telif edilecek risalenin konusunu "ona" demekle açıklamış oluyor.