Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Üstad Bediüzzaman Kategori

Ek Soru Soru

Bitlis Hadisesi

Bu vatanın evlatlarına kılıç çekmem sözünü üstad kime demiştir? 

Cevap Cevap

Bitlis hadisesi öncesi kendine gelen zatlara söylemiş. Hadise şöyledir:

"eski harb-i umûmîden evvel ben Van’da iken, bazı müttakî zâtlar yanıma geldiler. Dediler ki: “Bazı kumandanlarda dinsizlik oluyor; gel, bize iştirâk et. Biz bu münâfık reislere itâat etmeyeceğiz.” Ben de dedim: “O fenâlıklar, o dinsizlikler, o gibi kumandanlara mahsûstur. Ordu onlarla mes’ûl olmaz. Bu Osmanlı ordusunda, belki yüz bin evliyâ var. Ben bu orduya karşı kılıç çekmem. Size iştirâk etmem.” O zâtlar, benden ayrıldılar, kılıç çektiler. Neticesiz Bitlis hâdisesi vücûda geldi.

Az bir zaman sonra harb-i umûmî patladı. O ordu, dîn-i İslâm nâmına harbe iştirâk etti, cihada girdi. O ordudan yüz bin şehîd, evliyâ mertebesine çıktılar. Beni o da‘vâmda tasdîk ettiler. Kanlarıyla velâyet fermanlarını imzaladılar." (Şualar)