Kategori Risale-i Nur Talebeliği Kategori Husrev Efendi Kategori

Ek Soru Soru

Beş Risale ve Ezber

Beş risaleyi Hüsrev üstad mı derlemiş yanı toparlamıs neden? Ezberde oradan başlamak nasıl olur?

Cevap Cevap

Evet Hüsrev üstadımız o risalelerin ehemmiyetine binaen ezber ettirmek için derlemiş. Ezbere beş risaleden başlayınız.