Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Berat Gecesi

Risale-i Nur'da berat gecesi ile alakalı ders yeri var mı?

Cevap Cevap

14. Şua'da geçen şu mektub var:

Aziz, sıddık kardeşlerim, bu Medrese-i Yusufiye'de ders arkadaşlarım!
    Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin (insanın kaderinin) proğramı nev'inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr'in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin (iyiliğin) Leyle-i Kadir'de otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat'ta herbir amel-i sâlihin ve herbir harf-i Kur'anın sevabı yirmibine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhur-u selâsede (üç aylarda) yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyali-i meşhurede (mübarek gecelerde) onbinler, yirmibin veya otuzbinlere çıkar. Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'anla ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır.
Said Nursî

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder