Kategori Ahlak Kategori Güzel Huylar ve Güzel Ahlak Kategori

Ek Soru Soru

Babaya Saygı

Babamız eve geldiğinde kalkılması gerekse de evde bir odadan öbürüne geçince de kalkmalı mıyız?

Cevap Cevap

Her zaman ve her yerde kalkmak gerekmez. Duruma göre icab edebilir. Dışardan gelince kalkmak gerekir. Evin içinde eğer baba bunu istiyorsa veya hissettiriyorsa o zaman kalkılır. 

Sonuçta hürmet göstermek iyidir.