Kategori Ölüm ve Kabir Alemi Kategori

Ek Soru Soru

Azabı Çeken Ruh mudur Yoksa Cesed mi?

Kabir azabının hak oldugunu biliyoruz. Peki azabı çeken ruh mudur yoksa cesed mi?

Cevap Cevap

İslam âlimleri, kabir azabının ceseden olduğunu bildirmişlerdir. Hadis-i şeriflerin zahirleri böyle tarif ettiği için bunu tevil yoluna gitmemişlerdir.

Büyük kelam âlimi Sadeddin-i Taftazanî (ra), “Allahu Teâlâ’nın ölünün bütününde veya bazı parçalarında azab acısını ya da nimetin tadını bilecek derecede bir çeşit hayat yaratması mümkündür. Bunun için ruhunun bedenine geri dönmesi veya çektiği azabın belirtilerinin üzerinde görünmesi gerekmez.

Suda boğulan, hayvanlar tarafından parçalara ayrılarak yenilen insanlar dahi bu azabı görürler. Allah’ın mülk ve melekûtu üzerindeki acayip şeyleri ve kudretinin aklı hayrette bırakan yönlerini düşünenler bunu uzak bir ihtimal olarak görmezler” demiştir. (Bkz. Şerhul Akaid, Ahirete İman Bahsi)

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder