Kategori Allah’ın İsim ve Sıfatları - Marifetullah Kategori İnsanın Mahiyeti Kategori

Ek Soru Soru

Allah’ın İsimlerinin İnsan Üzerinde Tecellisi

Allah’ın isimleri insan üzerinde kaç şekilde görünür?

Cevap Cevap

Allah’ın isimleri insanlar üzerinde üç tarzda görünürler.

  1. Zıtlarıyla: Yani insan Allah’ın bazı isimlerinin zıtlarına sahip olmakla o isimleri anlar. Yani âcizliğiyle Allah’ın kudretini, fakirliğiyle Allah’ın zenginliğini, kusurlarıyla O’nun kusursuzluğunu anlar.
  2. Numunelerle: Allah’ın isim ve sıfatlarının küçük mikyasta numunelerine sahip olmakla o isimleri anlar.  Mesela bizdeki hayat, ilim, işitme, görme gibi küçük numunelerle Allah’ın işitme, görme, hayat ve ilim gibi sonsuz sıfatlarını anlar.
  3. Nakışlarla: Allah’ın isimlerinin nakışlarının yani icraatlerinin insan üzerinde görünmesiyle anlar. Mesela Allah’ın musavvir isminin insana bir suret vermesi, Şâfi isminin iyileştirmesi, Rezzak isminin rızıklandırması gibi.

(Bkz. Mektubat, 33. Mektub)