Kategori Allah Kategori Allah’ın İsim ve Sıfatları - Marifetullah Kategori Fıkıh Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Allah'ı İnsan Sıfatı İle Sıfatlamak

Ebu Cafer et Tahavi'nin yazmış olduğu itikad kitabında '''kim ki Allah'ı insan vasfıyla vasıflandırırsa kafir olmuştur, kafirdir'' sözüne istinaden Allah'a böyle bir yakıştırma yapan birsini hemen tekfir edebilirmiyiz?

Cevap Cevap

İslam aleminde bu tarzda inananları tekfir etmemişler. Fırka-i dalleden saymışlardır. Mücessime veya müşebbihe gibi. Fakat onlar bazı müteşabih ayetleri tevil etmişlerdir.

Eğer, haşa Allah da bizim gibidir, et ve kemikten bir eli vardır, gibi şeyleri iddia edip mahlukata benzetirse kafir olur. Allah muhafaza.

Ölçü için lütfen bakınız.

http://risaleonline.com/soru-cevap/kufur-ve-tekfir-meselesi