Kategori İnsanın Mahiyeti Kategori

Ek Soru Soru

Ahsen-i Takvimin Manası

Kur’an’da, insanın “ahsen-i takvim” üzere yaratıldığı belirtilmektedir. Bu tabirden ne anlamak gerekir?

Cevap Cevap

Ahsen-i takvim, maddî mânevî her türlü güzelliği kapsayarak gerek fizikî ve cismanî bakımdan, gerek ahlak ve mâneviyat itibariyle ruhanî bakımdan insanın en güzel bir kıvama erebilecek en mükemmel bir biçimde yaratılması demektir. (Bkz. Sözler, 21. Söz ve Elmalılı Tefsiri, Tin Suresi)