Kategori Yaratılış Sırları Kategori

Ek Soru Soru

Adem (as)'ın Çocuklarının Evliliği

Allahu Teala insan neslini, niçin Adem (as)'ın çocuklarından devam ettirdi? Adem (as)'dan sonra başka insanlar yaratıp onlarla devam ettirse olmaz mıydı?

Cevap Cevap

Başka insanlar yaratıp nesli onlarla çoğaltma düşüncesi daha isabetsiz bir düşünce tarzıdır. Çünkü o zaman insanlar tek bir atadan gelmiş olmazdı. Bunun verdiği birlik duygusu parçalanırdı. Olan şekil en güzelidir. Bunda ne sakınca var ki, başka çareler aransın?

Bugün insanların kardeşleriyle evlenmesinin haram olmasının en temel bir sebebi, kardeşlik duygusu ile eş olma duygusunun aynı kişide birleşmesi imkansız olduğundandır. Yani kardeşi olarak baktığı birisine eşi nazarıyla bakamaz. Buna rağmen evlense vicdanı ve fıtratı çok büyük yara alır. İnsanlığı mahv olur.

Halbuki o dönemde ve çok kısa bir süre için Allah kardeşleri birbirine eş olabilecek bir duygu ile yaratmış. Yani evlenerek yaratılışlarına zıt bir iş yapmıyorlar ki yanlış bir iş yapmışlar gibi düşünelim ve başka bir formül arayalım.

Biz müminler olarak, böyle meselelerde İmam-ı Gazali'nin şu sözünü hiç unutmamalıyız: "Leyse fil imkani ebdeu mimma kâne" demiş. Yani olandan daha harikasının olması mümkün değildir.

 

EtiketlerEtiketler: Adem , nesil , çoğalma , evlilik

Alakalı SorularAlâkalı Sorular:

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder
 
Yorumlar

Yorumاحمد سعيد ياشار كورت demiş ki:

Asırlara göre şerîatlar değişir, belki bir asırda, kavimlere göre ayrı ayrı şerîatlar, peygamberler gelebilir ve gelmiştir. Hâtemü’l-Enbiyâ’dan sonra, şerîat-ı kübrâsı her asırda her kavme kâfî geldiğinden, muhtelif şerîatlara ihtiyaç kalmamıştır. Fakat teferruâtta bir derece ayrı ayrı mezheblere ihtiyaç kalmıştır. Evet, nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir. Mizâçlara göre ilaçlar tebeddül eder. Öyle de, asırlara göre şerîatlar değişir. Milletlerin isti‘dâdına göre ahkâm tahavvül eder. Çünki ahkâm-ı şer‘iyenin teferruât kısmı, ahvâl-i beşeriyeye bakar. Ona göre gelir, ilaç olur. Enbiyâ-yı sâlife zamanında tabakāt-ı beşeriye birbirinden çok uzak ve seciyeleri hem bir derece kaba, hem şiddetli ve efkârca ibtidâî ve bedeviyete yakın olduğundan, o zamandaki şerîatlar, onların hâline muvâfık bir tarzda ayrı ayrı gelmiştir. KAYNAK: http://kulliyat.risaleonline.com/#!sozler/160

Yorumbayram ali çelik demiş ki:

Tefsirlerde belirtildiğine göre, onların evliliği farklı batınlardaki ikizlerin evliliği şeklinde idi. Yani kız erkek bir karındaki ikizler evlenmiyor, diğer batındaki çifler önceki ile evleniyordu.