Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

7. Şua 12.Mertebe

Ayet'ül-kübra risalesinde sayfa 113 te ( Birinci Makam’ın on birinci mertebesinde ) sayfa 114 de (Birinci Makam’ın on üçüncü mertebesinde) diye ifade geçiyor.... O zaman 1.Makamın 12.Mertebesi nerede?

Cevap Cevap

7. Şua'ın 1. Makamı'ndaki Arabca aslında bulunan ve anasırdan bahseden mertebe Türkçe 7. Şua'da Üstad tarafından tercüme edilmediğinden bu fark ortaya çıkmıştır.