Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur’un Hususiyetleri Kategori Risale-i Nur Hizmeti Kategori

Ek Soru Soru

30. Sözle İlgili bir Hadise

"otuzuncu sözün mahkeme baş katibini nasıl tehdid ettiğini, hatırasını tamamiyle gözümün önüne getirdim." Hulusi ağabeyin burada bahsettiği tehdid nedir?

Cevap Cevap

Fihrist Risalesi'nde şöyle anlatılmaktadır:

Bu Otuzuncu Söz çıktığı zaman, kalbini kaybetmiş bir âdem okuyup ehemmiyet vermeyerek, yatarken yastığının altına koymuş, yatmış. Rüyasında üç defa birbiri üstüne o âdemi boğmak için boğazını sıkmışlar. O âdem uyanıp tekrar yatar, yine aynı hâl.. Rüyâsında ona denilmiş: Niçin başının altına bunu bırakıyorsun, hürmetsizlik ettin!. O âdem de, temerrüdü terkedip, kemâl-i hürmetle o risaleyi alıp rafa bırakır. Sonra yatar. Sabahleyin rastgeldiklerine hikâye eder.