Kategori Mezhebler Kategori

Ek Soru Soru

12 Müctehid

On iki  müctehidin doğum yerleri ve tarihleri nelerdir?

Cevap Cevap

Mutlak müctehid olup mezhebleri olan on iki imamın isimleri aşağıdadır. Bunlardan çoğunun zamanla tabileri kalmamış ve Ehl-i Sünnet yolu ilk dört mezheble temsil edilir olmuştur.

1- İmam-ı Azam Ebu Hanife: Aslen İran’lı olup Irak Kûfe’de doğmuş ve Bağdad’da 68 yaşında vefat etmiştir.

Doğumu: Hicrî 80, Miladî 700

Ölümü: Hicrî 150, Miladî 768

 

2- İmam Şafiî: Aslen Kureyşli olup Filistin Gazze’de doğmuş ve 52 yaşında Mısır Kahire’de vefat etmiştir.

Doğumu: Hicrî 150, Miladî 768

Ölümü: Hicrî 204, Miladî 820

 

3- İmam Mâlik: Aslı Yemen’li olup Medine’de doğmuş ve 83 yaşında orada vefat etmiştir.

Doğumu: Hicrî 93, Miladî 713

Ölümü: Hicrî 179, Miladî 796

 

4- İmam Ahmed Bin Hanbel: Soyu, Peygamber (sav)’in soyu ile birleşir. Bağdad’da doğmuş ve 36 yaşında orada vefat etmiştir.

Doğumu: Hicrî 164, Miladî 781

Ölümü: Hicrî 201, Miladî 817

 

5- İmam Zeyd: Hz. Hüseyin (ra)'ın oğlu İmam Zeynelâbidin'in oğludur. Medine'de doğmuş, Irak’ın  Kûfe şehrinde 41 yaşında şehid olmuştur.

Doğumu: Hicrî 80, Miladî 700

Ölümü: Hicrî 122, Miladî 741

 

6- İmam Cafer-i Sadık: Hz. Hüseyin’in torunu olan İmam Muhammed Bâkır’ın oğludur. Medine'de doğmuş ve 66 yaşında Medine’de vefat etmiştir.

Doğumu: Hicrî 80, Miladî 700

Ölümü: Hicrî 148, Miladî 766

 

7- Süfyan-ı Sevrî: Kûfe'de doğdu,  64 yaşında Basra'da vefat etti. 

Doğumu: Hicrî 95, Miladî 714

Ölümü: Hicrî 161, Miladî 778

 

8- Süfyan Bin Uyeyne: Kufe’de doğup 77 yaşında Mekke’de vefat etmiştir.

Doğumu: Hicrî 107, Miladî 726

Ölümü: Hicrî 186, Miladî 803

 

9- İmam Leys Bin Sad: Mısır'ın Kalkaşen kazasında doğdu. 79 yaşında Kahire’de vefat etti.

Doğumu: Hicrî 94, Miladî 713

Ölümü: Hicrî 175, Miladî 792

 

10- İmam Evzâî: Lübnan’ın Ba’lebek şehrinde doğdu, Şam’da yaşadı ve 67 yaşında Beyrut’ta vefat etti. 

Doğumu: Hicrî 88, Miladî 707

Ölümü: Hicrî 157, Miladî 774

 

11- İmam İbn-i Cerir Taberî: İran’ın Taberistan bölgesinde doğmuş, 86 yaşında Bağdad’da vefat etmiştir.

Doğumu: Hicrî 224, Miladî 840

 

Ölümü: Hicrî 310, Miladî 926

 

12-  Davud-u Zâhirî: Kûfe’de doğmuş, Bağdad’da 66 yaşında vefat etmiştir. İmam Şafii’nin talebesidir. 

Doğumu: Hicrî 202, Miladî 818

Ölümü: Hicrî 270, Miladî 884

 

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder