Kategori Kur’an’ın Mucizelik Yönleri Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

12. Lema

Kırâat-i seb‘a, vücûh-u seb‘a ve mu‘cizât-ı seb‘a ve hakāik-i seb‘a ve erkân-ı seb‘a tabirlerine açıklık getirirmisiniz?

Cevap Cevap

Cevab için bakınız.