Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

11. Lem'aya Müteallık

11. Lemada dördüncü nüktenin zahirde sünneti seniyye ile irtibatı görülmüyor. Dördüncü nüktenin sünneti seniyye bahsinde yer almasının hikmetini izah edebilir misiniz?

Cevap Cevap

11. Lem'a sünnet-i seniyeden bahseden bir risaledir ve 11 nüktesi vardır. Bu risalenin tefsir ettiği Tevbe Suresi'nin son ayeti şöyledir:

"(Ey şefkatli Resûl!) Eğer (seni dinlemeyip senden) yüz çevirirlerse, artık de ki: “Allah bana kâfîdir! O’ndan başka ilâh yoktur! (Ben) O’na tevekkül ettim ve O, büyük arşın Rabbidir!"

Hz. Üstad 4. Nüktede bu ayetin işari bir manasını tefisr ediyor. O işari mana da ölümden bahsettiği için sünnet bahsi içine ölüm mevzuu girmiş oluyor.

Yani hazır bu ayet tefsir ediliyorken, işari manasına da temas edilmiş.

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder