Makale Risaleler Niçin El Yazısıyla Neşredildi?

Bediüzzaman Hazretleri’nin Isparta’ya sürgün edildikten sonra, telif ettiği ilk eseri, Haşir Risalesi olmuştu. Bu risaleyi, 1928 yılında İstanbul’a göndererek henüz harf inkılabı yapılmadığı için İslam harfleriyle tab ettirdi. Lakin aynı yılın Kasım ayında harf inkılâbı olmuş, Kur’an harfleri kaldırılıp Latin harflerine geçilmiştir. Buna bağlı olarak eski harfle kitap basmak da yasaklanmıştır. Haşir Risalesi’ni, bastırarak matbaayı kullanan Bediüzzaman Hazretleri, inkılabdan sonra ise, artık Latince basmaya başlayan matbaa yolunu bırakır. Çoklarının dediği gibi, “Ne yapalım başka çaremiz kalmadı; artık Latin harflerini kullanmak zorundayız” demez ve risaleleri Latin harfli yeni matbaalarda bastırarak çoğaltma yoluna gitmez. Bu tavrı, aslında Kur’an yazısına karşı yapılan hücuma karşı...

Makale Bediüzzaman ve Kur'an Harfleri

Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an harflerinin okunup yazılmasına büyük ehemmiyet vermiş ve Risale-i Nur talebelerini, Kur’an harflerine hizmet etmeye tekrar tekrar teşvik etmiştir. ‘Risale-i Nur’un bir vazifesi de bid’ate karşı huruf ve hatt-ı Kur’anı muhafaza etmektir’ diyerek bu vazifenin ehemmiyetine dikkat çekmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken mühim bir nokta şudur:

Hazret-i Üstad Kur’an harflerine, yalnız Kur’an okumak ve yazmak için  ehemmiyet vermiş değildir. Bununla birlikte, diğer İslam milletlerinde olduğu gibi, kendi lisanımızı okur - yazarken de bu harflerin kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını ve unutulmaktan muhafaza olunmasını büyük bir hararetle istemiştir.

Risale-i Nur’un pek çok yerinde, hatt-ı Kur’an (Kur’an yazısı), huruf-u Kur’aniye...

Makale Tevâfuk Mûcizesi

Tevâfuk, iki şeyin birbirine denk ve uygun gelmesi demektir. Kur’ân’daki tevâfuk denilince, başta Allah ve Rab isimleri olmak üzerek aynı kökten gelen kelimelerinin alt alta, karşı karşıya veya sayfalar arasında sırt sırta gelerek güzel ve manidar şekilde diziler oluşturması anlaşılır.

Tüm Kur’ân’da bulunan 2806 aded Allah lafzı ve 846 aded Rab lafzı ile aynı kökten gelen kelimeler bütün sayfalarda çok kesretli bir şekilde tevâfuk ediyorlar. Bu meseleyi etraflı bir şekilde ve Üstad Bedîüzzaman'ın Risâle-i Nur'daki izahlarına dayanarak açıklamaya çalışalım.

Hattat Kayışzâde Hafız Osman Nuri Efendi’nin ‘Âyet Berkenar’ Ölçüsünü Bulması

Evliyadan...

Makale Tesettürün Gerekliliği

Allahu Teâlâ’nın kadınların örtünmelerini emretmesinde çok hikmetler vardır. Kadınların örtünmeleri onların yaratılışlarının gereğidir ve fıtratları, duyguları bunu emreder. Hem tesettür, toplumsal değerlerin, huzurun, ahlakın ve aile kurumunun korunmasını sağlar. Açıklık ise tam tersi kadınları, aileleri ve hayatı sıkıntılar içine sokar. Topluma, ahlaka, huzura ve aile kurumuna zarar verir.

Tesettürün yani örtünme emrinin hikmetlerinden mühim bir kısmını Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri yazdığı tesettür Risalesi’nde açıklamıştır. O risalede anlatılan hikmetlerden yaptığımız bir hulasayı aşağıya alıyoruz.

1- Korku: Kadınlar yabancı erkeklerin onlara taarruzundan korkarlar. Çünkü nâ-meşru bir çocuğun maddi manevi dayanılmaz ağırlığını...

Makale Küçük bir cennet, âile hayatı

Bedîüzzaman Hazretleri “Her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi, kendi hânesidir (evidir, âilesidir.)” der. Ve bu cennet-misal aile ortamının kurulabilmesinin Allah ve ahiret inancından güç alan şefkat, hürmet, muhabbet, samimiyet, fedakarlık gibi manevi esaslarla mümkün olabileceğini belirtir.  Evet, bir küçük bir cennet gibi olan âile hayatını, eş ve çocuklarımızla beraber tatmak ve  yaşamak bizim elimizde olduğu gibi; o küçük cenneti cehenneme çevirmek de bizim elimizdedir. İşte tam bu noktadan hareketle uzmanların ısrarla vurguladığı, tecrübe edilmiş, herkesin ihtiyacı olan bazı temel, yol gösterici tavsiyeleri hepimiz için  hatırlatacağız.

MUTLU BİR ÂİLE HAYATI İÇİN;


1. Evliliğin mukaddes...