Makale Risale-i Nur'dan Nasıl Yetişebilirim?

http://www.risaleonline.com/img//media/images/risaleden-nasil.jpg

Bu suale, kısaca, çok merakla, ciddi gayret ve sadakatle, bolca okuyup dinlemekle ve sistemli çalışmakla diye cevab verebiliriz. Bu kısa cevabın izahı için, yetişmenin maddî ve manevî sebeblerini iki başlık altında inceleyeceğiz. Risale-i Nur’dan yapılacak ilmi çalışmalardan iyi bir verim alınabilmesi için, öncelikle manevî ve ruhî bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Bu nedenle önce manevî sebeblerden başlıyoruz.

Risale-i Nur’dan Yetişmenin Manevî Sebebleri
1- Merak: Bediüzzaman Hazretleri “Merak ilmin hocasıdır.” der. Hakikaten insan, en iyi merak ettiği şeyi öğrenir. Merakın verdiği ilgi...

Makale Meleklere İmanın Dünyevî Faydaları

http://www.risaleonline.com/img//media/images/kar-tanesi.jpg

Melaikeye imanın faydaları yalnız ahrete bakan cihette değildir. Dünya hayatında dahi insan için huzur sebebi olan pek çok meyveleri vardır. Onlardan bir kısmını şöyle sıralayabiliriz.

İnsanlar yalnız kaldıklarında Allah’ın koruyucu, masum, şerefli ve âbid kulları olan meleklerinin bulunduğunu düşünmeleri onları yalnızlık ve boşluk duygusundan kurtarır. Hususan gurbete düşmüş, dağ bağ köşelerinde yalnız kalarak teselli verici işlerden mahrum kalan bir insan, “Hâlıkımın hadsiz melaike kulları her tarafta bulunduğu gibi, bu gurbetimde de çokturlar. Ben yalnız değilim, sıkılmam anlamsızdır" diyerek, meleklere imandan dostane bir zevk alır. Boş zannettiği dünyası onların...

Makale Hazret-i Hüseyin’in Mücadelesi ve Şehadeti Hakkında Bediüzzaman’ın Beyanları

http://www.risaleonline.com/img/media/images/hz-huseyinin-sehadeti.jpg

(15. Mektub’dan)

Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in Emevîlere karşı mücadeleleri ise, din ile milliyet muharebesi idi. Yani: Emevîler, Devlet-i İslâmiyeyi, Arab...

Makale Yılbaşı ve Noel Kutlamalarının İslam’a Göre Anlamı

http://www.risaleonline.com/img/media/images/noel%202.jpg

Allahu Tealâ Şöyle Buyuruyor
“Zulmedenlere meyletmeyin, yoksa size ateş dokunur." (Hûd, 113)
Ey îmân edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dostlar edinmeyin! Kendi aleyhinizde Allah’a apaçık bir delil kılmak ister misiniz? (Nisa, 144)

Resulullah (asm) Şunları Bildiriyor
“Kim bir kavme benzerse, onlardandır.” (Ebu Davud, Libas, 4031)
“Muhakkak ki siz, kendinizden öncekilerin yoluna kulacı kulacına, arşını arşınına ve karışı karışına muhakkak tıpatıp uyacaksınız, Hatta onlar (daracık) bir keler deliğine girseler siz de muhakkak o deliğe gireceksiniz.” Sahabiler, “Ya Resulallah! (O milletler) yahudiler ve hristiyanlar...

Makale Kürt Meselesine Üstad Bediuzzaman'dan Çözümler

Günümüzde ‘Doğu Meselesi ya da Kürt Meselesi’ olarak anılan problem ne yazık ki yıllardan beri memleketimizin kanayan bir yarası durumundadır. Bu gün bu meselenin çözümü noktasında bütün düşünce sahiplerinin bir şeyler üretmeye başlaması ve olumlu yaklaşımlara girilmiş olması da sevindirici bir durumdur.

Biz de fikrî plandaki bu çözüm çalışmalarına Üstad Bedîüzzaman Hazretleri’nin fikirlerinden istifade ederek yapacağımız bir hulasa ile katkıda bulunmaya çalışacağız. Çünkü kendileri doğu medreselerinde yetişmiş, doğunun problemleri için fikirler üretmiş, son devrin büyük bir İslam âlimidir.

Öncelikle, sosyolojik ve tarihi açıdan bir...