Makale Şehirlerin Anası Mekke

sehirlerin-anasi.jpg (601×308)

Kâbe, bütün dünya Müslümanları tarafından yeryüzünde en kutsal kabul edilen mekândır. Arap yarımadasındaki "Ümmü'l-Kura - Şehirlerin Anası" olarak bilinen Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'ın ortasında yer almaktadır. Mekke, yeryüzünde insan hayatı için müstesna bir rol üstlenmiştir. İnsanoğlunun ilk imarı için seçilen bu yer, iklim ve coğrafi konum noktasında oldukça ilgi çekicidir. Küre-i Arz üzerinde sayısız güzelliklerin tezahür ettiği, tabiatıyla, iklimiyle, bitki örtüsü ve ekolojisiyle harika sayılan bölgeler dururken, Hicaz bölgesindeki bir çölün ortasında bulunan çorak ve kurak Gözyaşı Vadisi'nin Kâbe'ye mekân olarak...

Makale ÖRNEK NUR TALEBESİ HUSREV EFENDİ

ornek-nur-talebesi1.jpg (601×308)

Husrev Efendi, Risâle-i Nur hiz­me­tine intisap ettikten ve Bedî­üz­zaman Hazretleri ile tanıştıktan sonra, kısa bir zamanda Nur hizmetinde fevkalâde terakki etti. Üstad ona ‘örnek talebe' nazarıyla bakmaya ve onu sair talebelerine ‘numûne-i imtisâl' olarak göstermeye başladı. Isparta vilâyetini diğer şehirlere, Isparta kahramanlarını sair şehirlerdeki Nur Talebelerine örnek gösteren Üstad Bedîüzzaman, Medreseteü'z-Zehra erkânları diye tavsif ettiği talebelerini ve bilhassa erkân olan bu talebeler içinde, Husrev Efendi'yi tüm talebelerine ömrünün sonuna kadar örnek gösterdi. Her gittiği memlekette, Nur Hizmeti'nin bulunduğu her memlekette kendisine yeni...

Makale Tevafuklu Kur'an'ın Tab Edilme Süreci

matbaa.jpg (601×308)

Kur’an’ın iki yüz kısım mucizesinden biri de onun yazısında görünen “Tevafuk Mucizesi”dir. Göze hitab eden bu mucize,  Üstad Bediüzzaman’ın emri ve Husrev Efendi’nin uzun yıllar süren gayretleriyle gözle görünür hale getirilerek istifadeye sunulmuş durumdadır. Daha önce yazdığımız bir makalede, Tevafuklu Kur’an’ın Bediüzzaman Hazretleri tarafından keşfi ve Husrev Efendi eliyle yazılması sürecini işlemiştik. Bu yazımızda ise elli seneyi bulan basılma süreci üzerinde duracağız.

1930’lu yıllar ve Tevafuklu Kur’an

Kur’an’daki tevafukların...

Makale HOŞGELDİN EY ŞEHR-İ RAMAZAN

hosgeldin-ramazan.jpg (601×308)

Rabbimize hadsiz şükürler olsun ki, rahmet mevsimi olan üç aylara bir kez daha girmiş bulunuyoruz. Receb Şaban derken bu ay sonunda Ramazan’a da inşallah kavuşacağız. Resul-ü Ekrem Efendimiz (sav)’in üç aylar girdiğinde yapmaya başladığı, “Allahım Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” duasına, bizler ümmeti olarak bütün ruh u canımızla âmin diyor ve bu ayların feyiz ve sevaplarıyla bereketlenerek Ramazan’a da ulaşmayı ve tam bir nefis terbiyesiyle azamî derecede istifade etmeyi Allah’tan diliyoruz.

Yüce Rabbimiz Bakara Suresi’nde peş peşe gelen üç ayette orucun farziyetini...

Makale Sorularla Miraç Mucizesi

sorularla-mirac.jpg (601×308)

Sual: Miraç mucizesi ne zaman ve nasıl gerçekleşmiştir?

Cevab: Miraç mucizesi, Hicretten 1,5 sene önce, Receb ayının 27. Gecesi, Resûlullah (sav) Mekke’de iken gerçekleşmiştir. O gece Cebrail (as), Burak adı verilen bir Cennet bineği ile Resul-ü Ekrem (asm)’ı alarak önce Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya götürmüştür. Yolculuğun bu kısmına gece yürüyüşü manasında “İsra” adı verilir. Burada bütün Peygamberlerin ruhlarına (as)  imam olarak namaz kıldırdıktan sonra semaya yükseltilmiş, yedi kat semayı geçmiş, Cennet ve Cehennem’i, Sidretül Münteha’yı görmüş; daha sonra Arş-ı...