Makale Müsbet hareket

musbet-hareket.jpg (601×308)

Müsbet hareketi kısaca şöyle tarif edebiliriz: Emniyet ve asayişi bozmadan, başkalarına ilişmeden ve Cenab-ı Hakkın vazifesine karışmayarak sabır ve tahammülle kendi hizmetimizi yapmaktır. Dâhili cihada yani silahların sustuğu kalemlerin ve fikirlerin konuştuğu ilmi ve fikri cihad sahasında ikna metoduyla mücahede için lazım olan sükûnet ve emniyeti temin etmektir. Bediüzzaman Hazretleri talebelerine yazdığı bir mektubunda konuyu şöyle izah ediyor: "Haricî tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı, çoluk-çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dâhilde ise öyle değildir. Dâhildeki hareket müsbet bir şekilde manevî tahribata karşı manevî, ihlâs sırrı...

Makale Haşir meselesi ve üç kıssa

hasir-meselesi-ve-uc-kissa.jpg (601×308)

Yakın bir zamanda, henüz otuzlu yaşlarda hayata gözlerini yuman bir arkadaşımın cenazesine iştirak etmiştim. Kefenleme ve diğer işler yerine getirildikten sonra cenaze daha önce hazırlanan kabre konuldu. Daha sonra insanlar sırayla cenazenin üzerine toprak atmaya başladılar. Hayret edilecek kadar kısa bir sürede bu işlemi bitirdiler. Neden bu kadar acele ediyorlardı ki? Sanki bir an evvel orayı terk etmek istiyorlardı. Ben ise bu esnada bir tefekküre dalmıştım. Kısa süre sonra çürümeye başlayacak olan bu mevtanın bir müddet sonra sadece kemikleri kalacaktı. Hayli zaman sonra onlar da çürüyecekler ve geriye neredeyse hiçbir şey kalmayacaktı. Vücudunun hemen hemen tamamı toprağa karışıp gidecekti. Peki,...

Makale Şehirlerin Anası Mekke

sehirlerin-anasi.jpg (601×308)

Kâbe, bütün dünya Müslümanları tarafından yeryüzünde en kutsal kabul edilen mekândır. Arap yarımadasındaki "Ümmü'l-Kura - Şehirlerin Anası" olarak bilinen Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'ın ortasında yer almaktadır. Mekke, yeryüzünde insan hayatı için müstesna bir rol üstlenmiştir. İnsanoğlunun ilk imarı için seçilen bu yer, iklim ve coğrafi konum noktasında oldukça ilgi çekicidir. Küre-i Arz üzerinde sayısız güzelliklerin tezahür ettiği, tabiatıyla, iklimiyle, bitki örtüsü ve ekolojisiyle harika sayılan bölgeler dururken, Hicaz bölgesindeki bir çölün ortasında bulunan çorak ve kurak Gözyaşı Vadisi'nin Kâbe'ye mekân olarak...

Makale ÖRNEK NUR TALEBESİ HUSREV EFENDİ

ornek-nur-talebesi1.jpg (601×308)

Husrev Efendi, Risâle-i Nur hiz­me­tine intisap ettikten ve Bedî­üz­zaman Hazretleri ile tanıştıktan sonra, kısa bir zamanda Nur hizmetinde fevkalâde terakki etti. Üstad ona ‘örnek talebe' nazarıyla bakmaya ve onu sair talebelerine ‘numûne-i imtisâl' olarak göstermeye başladı. Isparta vilâyetini diğer şehirlere, Isparta kahramanlarını sair şehirlerdeki Nur Talebelerine örnek gösteren Üstad Bedîüzzaman, Medreseteü'z-Zehra erkânları diye tavsif ettiği talebelerini ve bilhassa erkân olan bu talebeler içinde, Husrev Efendi'yi tüm talebelerine ömrünün sonuna kadar örnek gösterdi. Her gittiği memlekette, Nur Hizmeti'nin bulunduğu her memlekette kendisine yeni...

Makale Tevafuklu Kur'an'ın Tab Edilme Süreci

matbaa.jpg (601×308)

Kur’an’ın iki yüz kısım mucizesinden biri de onun yazısında görünen “Tevafuk Mucizesi”dir. Göze hitab eden bu mucize,  Üstad Bediüzzaman’ın emri ve Husrev Efendi’nin uzun yıllar süren gayretleriyle gözle görünür hale getirilerek istifadeye sunulmuş durumdadır. Daha önce yazdığımız bir makalede, Tevafuklu Kur’an’ın Bediüzzaman Hazretleri tarafından keşfi ve Husrev Efendi eliyle yazılması sürecini işlemiştik. Bu yazımızda ise elli seneyi bulan basılma süreci üzerinde duracağız.

1930’lu yıllar ve Tevafuklu Kur’an

Kur’an’daki tevafukların...