Makale Allah'ın Seçtiği Aylar

Kalbi hüşyar olanların manevî iklimlere seyahat edecekleri mevsimlerdir üç aylar… 

Ruhların manevî iflas ve kaybedişlerle sancı çekmesine bedel Allah’ın kullarına şefkati, ihsanı, fırsatı ve manevî kâr zamanıdır bu seçilmiş aylar… 

Hoş gel, dolu gel, kârlarla, müjdelerle, duâlarla gel Âlem-i İslam’a ey şuhûr-u selase! 

Regaibinde, ihsanlara, ikramlara uğrayalım… 

Miraç’ında, ulvi hislerle ruhlarımız terakki etsin,  

Beraat’ında, kudsî senelik mukadderat çekirdeğimiz,...

Makale Hoşgeldin Ey Rahmet Mevsimi!

Seksen küsur sene bir ömr-ü ma’nevîyi sizlere kazandıracak olan şuhûr-u selâse-i mübârekeyi ve bilhassa bu geceki Leyle-i Regâib'i tebrik ediyoruz. 

(Kastamonu Lâhikası, 96) 

Bu şuhûr-u selâse, seksen küsur sene bir ömrü kazandırıyor. Elbette sizler gibi mücahidler, onu kazanmaya çalışacaksınız.  Cenâb-ı Hak her bir gecesini sizin hakkınızda Leyle-i Mi’rac ve Leyle-i Berat ve Leyle-i Kadir kadar kıymetdar eylesin, âmîn. 

(Kastamonu Lâhikası, 55)

Cenâb-ı Hakk’a hudutsuz şükürler olsun ki bizlere tekrar şuhûr-u...

Makale Nasıl Takva Sahibi Olunur?

İmam Gazali (ra) Mükaşefetü'l-Kulub adlı eserinde, büyük ahlâk ve fıkıh âlimi Ebu Leys es-Semerkandî'den rivayetle takva (Allah korkusu ile günahlardan sakınmak) hakkında şunları anlatır:

Allah korkusunun, yedi alâmeti vardır:

1- Birinci alâmet dil'de belirir: Allah korkusu taşıyan kul dilini yalandan, dedikodudan, koğuculuktan, iftiradan ve boş konuşmaktan alıkor, bunlar yerine onu zikirle, Kur'an okumakla ve ilmî konuşmalarla meşgûl eder.

2- İkinci alâmet kalbde belirir: Allah korkusu taşıyan kul başkalarına karşı kalbinde düşmanlık, iftira ve kıskançlık barındırmaz. Çünkü kıskançlık iyilikleri mahveder. Nitekim Peygamber'imiz...

Makale BEDİÜZZAMANIN SEYYİDLİĞİ

bediuzzaman-muceddlik.jpg (601×308)

Bediüzzaman Hazretleri, Resul-ü Ekrem (asm)’ın mübarek neslinden gelen bir seyyiddir ve Âl-i Beyt’e mensubdur. Üstadın önde gelen talebelerinden Albay Hulusi Efendi, dedelerinden birisinin imzasını Seyyid Muhammed olarak atmasından hareketle kendi nesebiyle ilgili sual sorar. Bunun üzerine Bediüzzaman Hazretleri kendisine şöyle cevab verir: 

“…Hem sen kat’iyen bil ki; Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselamın iki âli var. Biri: Nesebî âlidir. Biri de Şahs-ı mânevî -i nuranîsinin risalet noktasında âli var. Bu ikinci âlde sen kat’iyen dâhil olmaklığınla beraber,...

Makale Risale-i Nur'da Isparta ve Isparta Kahramanları

davraz.jpg (601×308)

Isparta, ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur Külliyatının telif edildiği merkezdir. Isparta, İslâm milletinin, hususan Anadolu halkının başına gelen dehşetli bir dalâlet ve dinsizlik cereyanına karşı, Kur'andan gelen bir hidayet nurunun, bir saadet güneşinin doğduğu topraklardır. Isparta, Rahmet-i İlâhiyenin ve İhsan-ı Rabbanînin bu mübarek Anadolu hakkında, bu kahraman İslâm Milletinin evlâdları ve Âlem-i İslâm hakkında ebedî saadet vesilesi olan eserlerin parladığı Şâm-ı Şerif manası ve mübarekiyeti kazanan bahtiyar ilimizdir.

İsparit Nahiyesi - Isparta Vilayeti

Çocukluğu İsparit Nahiyesi sınırları içinde geçen Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin...