Makale Kalp Temizliği

Sual: Kalp temizliği nedir? Bir insanın kalbinin temiz olması için ne yapması lazım? Benim kalbim temiz diyenlere bunu nasıl izah edebiliriz?

Cevab: Kalb temizliği, kalbin manevi kirlerden ve hastalıklardan arınmış olması demektir. Bu temizliğin en büyüğü, kalbin küfür karanlıklarından temizlenerek, iman nuruyla aydınlanmış olmasıdır.

Sonra, Allah’a karşı ibadet ve kulluk şuuru taşımak, O’na asi olup nankörlük etmekten şiddetle sakınmak, Kısacası Rabbine karşı olan vazifelerinde titiz davranmaktır.

Daha sonra, kalbin kötü duygu ve niyetlerden arınarak İslam ahlakının gerektirdiği güzel...

Makale Yaşamamız Gereken Sünnetler

Yaşamamız Gereken SünnetlerBir müslümanın vazifesi bütün sünnetleri yaşama gayreti içinde olmaktır. Çünkü Allahu Teala Hazretleri, "Ey resulüm deki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun" (Al-i İmran, 31) buyurmakla onun sünnetine uymamızı emreder.

Sünnetler deyince, halk arasında,  genellikle nafile ya da adet nevinden olan sünnetler anlaşılmaktadır. Hâlbuki Peygamberimiz (sav)’in sünnetleri; başta farzlar, sonra vâcipler, sonra ibadetlerdeki müstehab sünnetleri ve günlük âdetleriyle bir bütündür ve hepsini kapsamaktadır.

Sünnet deyince, sadece, Peygamerimizin (asm) ibadetlerdeki müstehab sünnetlerini ve günlük âdetlerini anlamak...

Makale Peygamberimizin (sav) Görünüş ve Ahlakı

Sevgili Peygamberimiz, Fahr-i Kâinat Efendimiz aleyhi’s-salatü ve’s-selâm’ın vücut özellikleri ve güzel ahlakı hakkında Rudanî’nin Cem’ul-Fevaid isimli hadis külliyatında, torunu Hz. Hasan (ra)’dan yapılan şu uzun rivayet çok güzeldir ve O’nun nasıl bir insan olduğunu ve ne kadar yüce bir ahlak üzere bulunduğunu çok güzel anlatıyor:

8426- Hasan bin Ali radiyallahu anh'dan:

"Peygamber'in şemailini (görünüşünü) anlatan biri olduğu için ve ben de onun anlatmasından hoşlandığım için, dayım olan Hind bin Ebî Hâle et-Temîmî'ye sordum.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i bana şöyle vasıflandırdı:

"Allah...

Makale Peygamber Efendimiz’in (sav) Güzel Ahlakından Örnekler

Peygamber Efendimiz’in (sav) Güzel Ahlakından ÖrneklerPeygamberimiz (asm) insanların en yumuşak huylusu ve en bilgilisi, insanların en cömerdi, fakir ve kimsesizlerin koruyucusudur. Peygamberimiz, kesinlikle dünya malı biriktirmez, Allah’ın verdiğinin bir günlüğünden fazlasını yanında durdurmaz fakirlere dağıtırdı. Bir peygamber olmasına rağmen çok mütevazı idi.

Mekke’nin fethinde yanına gelen ve korkusundan titreyen bir bedeviye karşı: “Korkma, ben de güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.” diyecek kadar alçak gönüllüydü.

Ebû Hureyre (ra) anlatıyor: “Bir savaşta, kâfirlerin yok olmaları için bedduâ...

Makale Semavî Kitaplarda Hz. Muhammed (sav)

Son peygamber Hz. Muhammed (asm)’ın dünyayı teşrifi, dünya tarihinin en büyük olayıdır. O’ndan önce dünya, manevî karanlıklarla, zulüm ve cehaletle dolu iken, O’nun bereketiyle iman nurlarıyla aydınlanmış, insanlık cehaletten kurtularak ilim ve hikmetle donanmıştır. Dünyadaki bütün siyasi ve dini düzen alt-üst olmuş, eski dinler ve büyük devletler yerlerini İslamiyetin hâkimiyetine bırakmıştır.

O’nun bu büyük inkılâbı aslında asırlardır beklenen ve bütün peygamberlerin ümmetlerine müjde verdikleri bir hadiseydi. Elbette insanlığın en büyük peygamberinin (asm) ortaya çıkması ve büyük inkılabı, bütün...