Makale Ümmetin Peygamber sevgisi

ummetin-peygamber-sevgisi.jpg (601×308)

O BÜTÜN KÂİNATIN SEVGİLİSİDİR!

Hz. Resul-ü Ekrem Muhammed Mustafa (asm), gayr-i Müslimlerin dahi itirafıyla dünya tarihinde yaşamış “en büyük insan” olduğu gibi, “en çok sevilen insan” olmak sıfatına da sahiptir. Evet, o insanların en sevgilisi, en yücesi, en azizidir. Onun kadar, geniş kitlelerin gayet samimi ve candan sevgisine mazhar olmuş ne bir insan, ne de bir peygamber yaşamıştır şu dünya üzerinde. O, kâinatın fahrı, Âdemoğlunun şerefi ve iftihar kaynağıdır. İki cihanın sultanıdır. Nasıl öyle olmasın ki, onu Yüce Allah sevmiş ve “Habibim” hitabına mazhar kılmıştır. Onu seven Allahu Teâlâ, onun sevgisini,...

Makale Risale-i Nur'da Allah'ın Varlığı

Risale-i Nurda Allah'ın varlığının ispatı çok sistematik, kapsayıcı ve kati delillerle anlatılmaktadır.

Risale-i Nur:

1.Tevhid inancında tahkiki ve ami (taklidi)mertebeler olduğunu bahseder.

“Aynen öyle de: Tevhid dahi iki çeşittir.”

“Biri: Tevhid-i âmî ve zâhirîdir ki  ‘Cenâb-ı Hak birdir, şeriki, nazîri yoktur, bu kâinat onundur.’ "

“İkincisi: Tevhid-i hakikîdir ki, her şey üstünde sikke-i kudretini ve hâtem-i rubûbiyetini ve nakş-ı kalemini görmekle doğrudan doğruya her şeyden O’nun nuruna karşı bir pencere açıp O’nun birliğine ve her şey O‘nun dest-i kudretinden çıktığına ve ulûhiyetinde ve Rubûbiyetinde ve mülkünde hiçbir vechile,...

Makale Kalp Temizliği

Sual: Kalp temizliği nedir? Bir insanın kalbinin temiz olması için ne yapması lazım? Benim kalbim temiz diyenlere bunu nasıl izah edebiliriz?

Cevab: Kalb temizliği, kalbin manevi kirlerden ve hastalıklardan arınmış olması demektir. Bu temizliğin en büyüğü, kalbin küfür karanlıklarından temizlenerek, iman nuruyla aydınlanmış olmasıdır.

Sonra, Allah’a karşı ibadet ve kulluk şuuru taşımak, O’na asi olup nankörlük etmekten şiddetle sakınmak, Kısacası Rabbine karşı olan vazifelerinde titiz davranmaktır.

Daha sonra, kalbin kötü duygu ve niyetlerden arınarak İslam ahlakının gerektirdiği güzel...

Makale Yaşamamız Gereken Sünnetler

Yaşamamız Gereken SünnetlerBir müslümanın vazifesi bütün sünnetleri yaşama gayreti içinde olmaktır. Çünkü Allahu Teala Hazretleri, "Ey resulüm deki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun" (Al-i İmran, 31) buyurmakla onun sünnetine uymamızı emreder.

Sünnetler deyince, halk arasında,  genellikle nafile ya da adet nevinden olan sünnetler anlaşılmaktadır. Hâlbuki Peygamberimiz (sav)’in sünnetleri; başta farzlar, sonra vâcipler, sonra ibadetlerdeki müstehab sünnetleri ve günlük âdetleriyle bir bütündür ve hepsini kapsamaktadır.

Sünnet deyince, sadece, Peygamerimizin (asm) ibadetlerdeki müstehab sünnetlerini ve günlük âdetlerini anlamak...

Makale Peygamberimizin (sav) Görünüş ve Ahlakı

Sevgili Peygamberimiz, Fahr-i Kâinat Efendimiz aleyhi’s-salatü ve’s-selâm’ın vücut özellikleri ve güzel ahlakı hakkında Rudanî’nin Cem’ul-Fevaid isimli hadis külliyatında, torunu Hz. Hasan (ra)’dan yapılan şu uzun rivayet çok güzeldir ve O’nun nasıl bir insan olduğunu ve ne kadar yüce bir ahlak üzere bulunduğunu çok güzel anlatıyor:

8426- Hasan bin Ali radiyallahu anh'dan:

"Peygamber'in şemailini (görünüşünü) anlatan biri olduğu için ve ben de onun anlatmasından hoşlandığım için, dayım olan Hind bin Ebî Hâle et-Temîmî'ye sordum.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i bana şöyle vasıflandırdı:

"Allah...